Ajankohtaista

Keväiset terveiset GeroFuturelta!

 

Onko organisaatiosi eri yksiköihin nimetty RAI-vastuuhenkilöt? Toimitko itse yksikkösi RAI-vastaavana tai onko RAI-vastaavana toimiva kollegasi mahdollisesti kiinnostunut syventämään RAI-osaamistaan ja oppimaan lisää RAI-vastaavan roolista?

RAI:n käyttöön ja hyödyntämiseen erikoistunut koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio GeroFuture Oy järjestää huhti-toukokuussa uuden RAI-vastuuhenkilöiden koulutuskokonaisuuden.

GeroFuture Oy on vuonna 2014 perustettu sote-alan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat mm. RAI-tiedon käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvät asiat, omavalvonta sekä kuntoutumista edistävät toimintamallit hoito- ja hoivatyössä. GeroFuture on pitänyt satoja käytännönläheisiä koulutuksia ja kouluttanut tuhansia sote-alan ammattilaisia. Koulutamme organisaatioita mm. RAI-arviointivälineiden käyttöön, RAI-tiedon hyödyntämiseen, kuntoutumista edistävään toimintaan ja omavalvontaan liittyvissä asioissa.

 

Uusi RAI-vastuuhenkilöiden koulutuskokonaisuus sisältää kolme koulutuskertaa:

 

1. koulutuskerta: RAI-arviointitoiminnan seuranta ja luotettavuus 30.4.2024 klo 9–12

Ensimmäisellä koulutuskerralla opetellaan tunnistamaan RAI-arviointien luotettavuuteen liittyviä asioita, kuten mm. osaamiseen, hyviin käytänteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita. Koulutuksessa käydään läpi RAI-vastuuhenkilön vuosikello ja RAI-vastuuhenkilön tehtäviä RAI-arviointien luotettavuuteen ja seurantaan liittyen. Koulutuksen tavoitteena on, että RAI-vastuuhenkilöt oppivat tunnistamaan mahdollisia ristiriitoja RAI-arvioinnin tuloksissa ja sitä kautta varmentamaan RAI-arvioinnin luotettavuutta asiakastasolla.

 

2. koulutuskerta: Sparraus ja motivointi 17.5.2024 klo 9-12

Toisessa koulutuksessa käydään läpi keinoja ja menetelmiä, joilla RAI-vastuuhenkilö voi sparrata ja motivoida yksikkönsä henkilökuntaa RAI-arviointien tekemisessä ja RAI-tiedon hyödyntämisessä.

Koulutuksessa käsitellään RAI-vastuuhenkilön rooliin liittyviä hyviä käytänteitä.

 

3. koulutuskerta: Oman yksikön toiminnan kehittäminen RAI-tietoa hyödyntäen 27.5.2024 klo 12-15

Viimeisessä koulutuksessa käsitellään RAI-arviointien tuottamaa vertailutietoa ja sen hyödyntämistä yksikön toiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa neuvotaan RAI-vastuuhenkilöille, kuinka käyttää RAI-vertailutietoa arviointeja tekevän henkilöstön motivoinnissa ja sparraamisessa. Lisäksi opetellaan tunnistamaan mahdollisia ristiriitoja yksikön asiakasrakenne- ja laatuindikaattoritiedoissa.

Koulutuskokonaisuus on hyödyllinen erityisesti niille, jotka toimivat yksikkönsä/tiiminsä RAI-vastaavina ja haluavat syvällisempää osaamista RAI-arviointien tekemiseen, niiden luotettavuuden varmistamiseen ja RAI-tiedon hyödyntämiseen sekä vinkkejä siihen, miten RAI-vastaava voi omassa roolissaan ohjata ja kannustaa arviointeja tekeviä hoitajia/ohjaajia. Koulutukset toteutetaan etänä, Teamsilla. Ohessa on esite koulutuskokonaisuudesta. Voit vapaasti välittää viestiä eteenpäin organisaatiossasi.

 

Pääset ilmoittautumaan koulutuskokonaisuuteen seuraavan linkin kautta: Ilmoittautumislinkki RAI-vastaavien koulutuskokonaisuuteen

Ilmoittautuminen on sitova ja päättyy 23.4.2024. Koulutuskokonaisuus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 henkilöä.

Hinta 595 euroa + alv/osallistuja.

 

Tervetuloa mukaan koulutuskokonaisuuteen ja railakasta kevään jatkoa!

Tuija Lambacka, Gerofuture