Kotipalvelut

Kaikki tieto turvallisesti ja ajantasaisesti saatavilla
Kotiin vietävien palveluiden työn tukena

DomaCare tarjoaa juuri oikeat työkalut kaiken kokoisille kotipalveluyrityksille oman työnsä hallintaan ja laskutuksen automatisointiin. Mobiilisovelluksen avulla kaikki asiakastiedot ovat turvallisesti käytettävissä ja työvuoroja voidaan muuttaa ja täydentään lennosta kesken päivän.

Kotisairaanhoidon ja
-siivouksen asiakastietojen,
tehtävien ja viestinnän
turvalliseen käsittelyyn

Kotiin vietävissä palveluissa, kuten kotisiivous tai -sairaanhoito, DomaCare ja sen mobiilisovellus ovat korvaamaton apu. Asiakastietojen lisäksi sovellus takaa aina ajantasaisen tehtävälistan muuttuvissakin tilanteissa, turvallisen viestintäkanavan sekä helpon työaikojen seurannan ja ajopäiväkirjan pidon.

DomaCare sisältää mm.
nämä tärkeät ominaisuudet

 • Asiakkaiden perustiedot ja palvelusuunnitelma
 • Terveystiedot ja lääkitys
 • Laskututiedot ja palvelusetelit
 • Omahoitajat, erikoistarpeet
 • Kotikäyntien suunnittelu
 • Mobiilisovellus työntekijöiden mukana asiakaskäynneillä
 • Automaattinen yhteys laskutukseen käyntien yhteydessä
 • Raportit toteuneista käynneistä ja työajoista
 • Asiakaskohtaiset yhteenvedot halutulta aikaväliltä

Monipuoliset ominaisuudet
liikkuvan työn tehostamiseksi

DomaCaren mahdollistaa liikkuvan työn tehostamisen tuomalla kaiken asiakas- ja tehtävätiedon työntekijän ulottuville turvallisesta.

| TEHTÄVIEN HALLINTA

MONIPUOLINEN TYÖKALU TYÖVUOROJEN
SUUNNITTELUUN JA TEHTÄVIEN HALLINTAAN

DomaCaren tarjoaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet tehtävien luomiseen ja työvuorojen suunnitteluun niin tietokoneella kuin mobiilisovelluksen avulla. Tai vaihtoehtoisesti voit tuoda tiedot ulkopuolisesta järjestelmästä, kuten Työvuorovelhosta.

Tehtävien hallinta

DomaCaren työvuorosuunnitteluosion avulla voit suunnitella tulevat työvuorot ennakkoon tehtäväryhmiin ilman, että sinun täytyy asettaa tehtäviä tietylle työntekijälle. Tämä mahdollistaa joustavan tehtävänjaon ilman, että yksikään tehtävä jää tekemättä.

Lue lisää tiedonkulusta »

Mobiilisovelluksen tehtävälista

DomaCaren mobiilisovelluksen avulla työntekijät näkevät heille kohdistetut työtehtävät reaaliaikaisesti ja muutokset näkyvät välittömästi kentällä olevien työntekijöiden laitteilla. Tehtävät kuitataan mobiililaitteilla aikaleimapohjaisesti joko käsin tai NFC-tunnistetarrojen avulla. NFC-tarrat voidaan kiinnittää esimerkiksi asiakkaiden ulko-ovien yhteyteen.

Lue lisää mobiilisovelluksesta »

Tehtävien optimointi

DomaCaressa on kotikäyntien suunnittelua automatisoiva optimointiominaisuus. Optimoinnin avulla asiakaskäynnit voidaan jakaa automaattisesti työntekijöille siten, että työntekijöiden reitit ja tehtävien suoritusajat on suunniteltu valmiiksi. DomaCare huomioi asiakkaiden tarpeet ja tehtävien vaatimukset, joten suunniteltu lopputulos on aina toteutettavissa käytettävien resurssien puitteissa.

Optimointi tarkoittaa kotikäyntien automaattista suunnittelua huomioiden:

 • Asiakkaiden käyntiajat aikaikkunoineen
 • Asiakkaiden osoitteet
 • Asiakaskäyntien vaatimukset
 • Työntekijöiden työajat
 • Työntekijöiden pätevyydet
 • Ruokatauot
 • Käytettävät kulkuneuvot
 • Tiestön nopeusrajoitukset

Lue lisää tiedonkulusta »

| MOBIILISOVELLUS

MOBIILISOVELLUS TUO KAIKKI
TARVITSEMASI ASIAKASTIEDOT
TURVALLISESTI KÄYTTÖÖSI

Mobiilin avulla saat kaiken DomaCareen tallennetun tiedon työntekijöiden ulottuville ja mahdollistat tietojen ajantasaisen tarkastelun, päivittämisen ja kirjausten tekemisen asiakkaan luona.

Lääkelista ja terveystiedot

Asiakkaan voimassaolevat lääkkeet voidaan helposti tarkistaa mobiilin avulla. Mobiili mahdollistaa myös lääkkeiden merkitsemisen dosettiin. Tämän lisäksi voit tarkastella ja lisätä myös erilaisia fysiologisia mittaustietoja.

Suunnitelmat ja lomakkeet

Mobiilisovelluksella voidaan päivittää kaikkia asiakkaan lomakkeita ja suunnitelmia. Esimerkiksi asiakkaan palvelusuunnitelma voidaan vaikka tehdä kokonaan mobiililla asiakkaan luona.

Työajanseuranta

Mobiilisovelluksen kautta työntekijät voivat kuitata toteutuneen työaikansa, jolloin tiedot saadaan siirtymään suoraan palkanmaksuun.

Ajopäiväkirja

Mobiilisovelluksessa on sisäänrakennettu ajopäiväkirja, jonka avulla työntekijät voivat tallentaa ajoreittinsä GPS-sijaintia hyödyntäen. Ajopäiväkirjat saadaan työntekijöittäin ulos järjestelmästä palkanmaksun avuksi.

Avaintenhallinta

DomaCare mahdollistaa avainten kuittaamisen itselle sekä palautuksen tai vaihdon työntekijöiden välillä. Työntekijöiden on helppo paikantaa kellä ja missä tarvittava avain kulloinkin on.

GPS ja sijaintiedot

Mobiilisovellus tallentaa paikkatiedot työturvallisuutta ja yrityksen oikeusturvaa varten. Työntekijät näkevät toistensa sijainnit reaaliaikaisesti karttapohjalta ja esimiehet voivat liikkeellä ollessaan kohdistaa tehtäviä eri työntekijöille.

Lue lisää mobiilisovelluksesta »

| LASKUTUS

Laskutus automaattisesti
päivittäisen työn ohessa

Työntekijän merkitessä tehtävän valmiiksi mobiilisovelluksella siirtyy se automaattisesti laskutukseen tehtävän taakse asetettujen laskutusperusteiden mukaisesti. Järjestelmä ottaa laskutuksessa huomioon toteutuneen käyntiajan sekä mahdolliset vähimmäislaskutussäännöt. Lisäksi DomaCaresta löytyy työkalut laskutuksen tarkistamista varten. Yhdellä napin painalluksella voidaan varmistua siitä, että kaikki käynnit on kuitattu ja menossa laskutukseen.

Käyntipohjainen laskutus

Tehtävien aloitus- ja lopetusajankohdat määrittelevät tehtävän laskutuksen käyntityypin perusteella. Käyntipohjainen laskutus kerää käynnit laskutukseen ennalta asetetun laskutusperusteen mukaan.

Aikapohjainen laskutus

Aikapohjainen laskutus huomioi kellonajat, viikonpäivät ja arkipyhät sekä yrityksen käyttämät laskutuksen reunaehdot joita ovat esimerkiksi laskutettava minimiaika ja pyöristyssäännöt eli ns. intervallit.

Lue lisää laskutuksesta »

PALVELUSETELILASKUTUS VAIVATTA

DomaCaren palveluseteli-integraation avulla palvelusetelilaskutuksen voi hoitaa yhdellä napin painalluksella muun laskutuksen yhteydessä. DomaCaren laskutusosio muodostaa asiakkaiden omavastuulaskut normaalisti, kun taas palvelusetelin suorituksia ja kirjanpitoa varten tehdään asiakkaan käyttämän talousjärjestelmän myyntireskontaan oma laskunsa.

Lue lisää palvelusetelilaskutuksesta »

| TILASTOT JA RAPORTIT

MONIPUOLISET TILASTOT
JA RAPORTIT OMAN
TYÖN TUEKSI

DomaCaren tilastot ominaisuuden avulla voit rakentaa erilaisia yhteenvetoja ja raportteja toiminnan kannalta tärkeistä tiedoista työntekijöiden avuksi ja johdon päätöksenteon tueksi.

Lue lisää tilastoista ja raporteista »

| SISÄINEN VIESTINTÄ

TURVALLINEN TAPA
TEHOSTAA SISÄISTÄ
KOMMUNIKAATIOTA

DomaCaren kautta on mahdollista laittaa työntekijöille viestiä sähköpostia vastaavalla sovelluksella, jossa kukin työntekijä voi tarvittaessa kuitata viestin luetuksi. Sekä käyttää keskustelut-osiota yrityksen sisäiseen keskusteluun. Toimiva sisäinen viestintä on avainasemassa mietittäessä yrityksen toimintojen kehittämistä esimiehen sekä johtajien näkökulmasta katsottuna.

Lue lisää sisäisestä viestinnästä »

| TIETOTURVA

Turvallinen asiakastietojen käsittely

DomaCaren avulla kaikki keräämäsi asiakastiedot ovat aina helposti ja turvallisesti saatavilla. Järjestelmä käyttää yhteyksien muodostamiseen samanlaisia varmenteita, kuin suomalaiset verkkopankitkin omien yhteyksiensä turvallisuuden takaamiseksi.

Lue lisää tietoturvasta »

KIINNOSTUITKO DOMACARESTA? TARVITSEKO LISÄTIETOJA?
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän esittelystä sekä kerromme kuinka järjestelmä olisi mahdollista räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Toimiala (esim. asumispalvelut, liikkuvat palvelut)

  Lisätietoja (esim. yrityksen asiakasmäärä, henkilöstömäärä jne)

  Miten sait kuulla DomaCaresta?


  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »