RAI-toimintakykyarvio

Hoidon laadun seurantaan ja mittaamiseen
RAI-TOIMINTAKYKYARVIOT DOMACARELLA

DomaCaren avulla teet RAI-toimintakykyarviot suoraan toiminnanohjausjärjestelmällä, mikä tehostaa työaikaa ja antaa aivan uusia käyttömahdollisuuksia kerätyn tiedon hyödyntämiseen.

Ainoana Suomessa mahdollisuus täyttää RAI-arviot toiminnanohjausjärjestelmän sisällä

Täyttämällä RAI-toimintakykyarviot DomaCarella voit hyödyntää niiden avulla kerättyä dataa aivan uudella tavalla. Samalla RAI-arvioiden tekeminen automatisoituu sillä järjestelmä muistuttaa asiakkaan kanssa tekemisissä olevia hoitajia ja muita moniammatillisen työryhmän jäseniä toimintakykyarvion kysymyksiin vastaamisesta.

Mikä on RAI-toimintakykyarvio?

Monet kunnat ovat ottaneet käyttöön kansainvälisen InterRAI-organisaation kehittämän RAI-toimintakykyarvion. RAI (Resident Assessment Instrument eli suomeksi potilaan arviointiväline) on kansainvälisesti standardoitu kysely, joka on kehitetty laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. RAI:n avulla voit tehdä vaativia säännöllisiä ja strukturoituja tiedonkeruutoimenpiteitä asiakkaidesi voinnista.

DomaCaren RAI-toimintakykyarvio on tehty yhteistyössä THL:n kanssa ja se on otettavissa käyttöön kaikille DomaCaren käyttäjille.

Seuraavat RAI-instrumentit ovat käytettävissäsi

Invian Oy on tehnyt kansainvälisen InterRAI-organisaation kanssa lisensointisopimuksen koskien RAI-instrumentteja:

 • LTC (Laitoshoito)
 • HC (Kotihoito)
 • CMH (Psykiatrinen avohoito)
 • ID (Kehitysvamma)
 • CHA (Palvelutarpeen arviointi)

Muita instrumentteja on myös tulossa.

Uusi hoitosuunnitelmamoduuli

Olemme kehittäneet yhteystössä RAI LTC -asiantuntijoiden ja -asiakkaiden kanssa uuden hoitosuunnitelmamoduulin, joka on nyt pilottikäytössä ensimmäisillä asiakkailla. Uuden hoitosuunnitelman keskeisenä ajatuksena on tuoda RAI-tiedot osaksi hoitosuunnitelman tekemistä ja tällä tavalla parantaa hoitosuunnitelman laatua.

RAI henkilökohtaisen hoitosuunnitelman pohjana

DomaCaressa tehtyjä RAI-toimintakykyarviota voidaan käyttää pohjana luotaessa asiakkaille henkilökohtainen hoitosuunnitelma hoidon laatua mittaavine tavoitteineen. Järjestelmä ehdottaa sopivia tavoitteita asiakkaalle RAI-arvioiden pohjalta, mutta voit halutessasi luoda myös omia tavoitteita.

Asiakkaille asetetut hoidon tavoitteet

Asetettujen tavoitteiden pohjalta DomaCare pyytää hoitajia kiinnittämään huomiota erityisesti näihin asioihin asiakkaan arjessa ja raportoimaan niiden onnistumisesta järjestelmän kautta. Samalla näet yhdestä paikasta kuinka asiakkaillesi asettamat tavoitteet toteutuvat ja pystyt reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Tavoitteiden myötä hoidon laadun mittaaminen ja seuranta saavat huomattavasti näkyvämmän rooliin kuin aikaisemmin.

Kerätyn RAI-tiedon hyödyntäminen

Hoitajien keräämä RAI- ja tavoitedata voidaan muuttaa selkeiksi graafeiksi, joiden avulla teet yhdellä silmäyksellä vaikkapa vertailun eri yksiköiden välillä. Graafeja pääset tarkastelemaan niin tietokoneella kuin mobiilillakin.

Tavoitteet päivittäiskirjausten yhteydessä

Asiakaskohtaiset tavoitteet näkyvät asiakkaan kanssa tekemisissä oleville työntekijöille päivittäisraportoinnin yhteydessä niin tietokoneella kuin mobiilissa sekä asiakkaan sivun ylälaidassa värikkäinä symboleina. Tavoitteita on mahdollista luoda myös ilman RAI-arvion täyttämistä sekä sen ulkopuolella.

Moniammatillisuus kiinteästi mukana

Kaikessa DomaCaren kehittämisessä on otettu huomioon sosiaali- ja hoitoalalla vallitseva moniammattillinen yhteistyö. Esimerkiksi RAI-intensiivijakson aikana DomaCare kysyy tietyt RAI-arviointikysymykset erikseen kultakin asiakkaan kanssa jakson aikana tekemisissä olevan moniammatillisen ryhmän jäseneltä. Näin kukin ryhmän jäsen pääsee antamaan oman osansa RAI-arvion muodostumiseen ja tutustumaan muiden vastauksiin.

Täytä Rai-toimintakykyarviot mobiililla tai tietokoneella

DomaCare on ainoa toiminnanohjausjärjestelmä Suomessa, jossa RAI-toimintakykyarviot ovat integroitu osaksi järjestelmää. Tämän ansiosta vastaat helposti kyselyihin niin tietokoneella kuin puhelimella. Voit ongelmitta aloittaa RAI:n täyttämisen tietokoneella ja jatkaa sitä sitten mobiililla asiakkaan luona. Yhtenäisyys ja tietojen automaattinen päivittyminen luovat joustavuutta työpäivään. Mobiilisovelluksen avulla myös intensiivijakson kysymykset nousevat täytettäväksi kaikille moniammatillisen työryhmän jäsenille heidän ollessaan tekemisissä asiakkaan kanssa.

PYYDÄ TARJOUS TAI KYSY LISÄTIETOJA
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä RAI-toimintakykyarvion esittelystä.

  Yhteystiedot

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Yrityksen tiedot

  Koko

  RAI-arvioiden määrä

  Viesti (vapaaehtoinen)

  Viesti

  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »