Tilastot ja raportit

Toiminnan seuraamista varten
MONIPUOLISET TILASTOT JA RAPORTIT

DomaCaren tilastot ominaisuuden avulla voit rakentaa erilaisia yhteenvetoja ja raportteja toiminnan kannalta tärkeistä tiedoista työntekijöiden avuksi ja johdon päätöksenteon tueksi. Tällaisia tilastoja voivat olla mm. käyttöasteet, asiakasmäärät, asiakasprofiilit ja hoitoilmoitukset. Tarvittaessa autamme mielellämme rakentamaan juuri Sinun tarpeitasi vastaavat tilastot ja raportit.

Johdon ja esimiestyön
päätöksenteon tueksi

Erilaisia tilastoja on mahdollista tarkastella tilastot-osiossa valmiiden tilastotulosteiden avulla tai voit luoda niitä itse tarpeen mukaan lisää. DomaCaren tilastomoduulin avulla voidaan ohjata reaaliaikaista tietoa vaikkapa yksiköiden käyttöasteista aluejohtajien sähköposteihin tai koota erilaisia toiminnan taloudellisia ja laadullisia mittareita.

Integraatiot ulkopuolisiin järjestelmiin

DomaCaresta on mahdollista siirtää myös tietoa ulkopuolisiin järjestelmiin, mm. IMS-toimintajärjestelmään ja Qlikview-tilastojärjestelmään. Liityntöjen avulla tietoja voidaan yhdistää eri lähteistä selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Terveys- ja lääketietojen hyödyntäminen

Lisäksi olemme tehneet integraation sairaaloissa ja terveyskeskuksissa käytössä olevaan päätöksentuenjärjestelmään, jonka kautta DomaCaren sisältämät terveys- ja lääkitystiedot voidaan analysoida asiakkaiden terveyden seurannan helpottamiseksi. Integraatio tuo mukanaan laboratoriotulosten analysoinnin, Sfinx-lääkeinteraktiot sekä virtuaalisen terveystarkastuksen käyttöönne.

HUOM. Integraation käyttäminen edellyttää Terveysportti-lisenssiä laajennetuilla lääketiedoilla.

Uusia tapoja hyödyntää
kerättyä tietoa

Asiakastietojen, päivittäiskirjausten, tehtävien ja laskutuksen digitalisoiminen antaa aivan uusia mahdollisuuksia kerätyn tiedon hyödyntämiselle. Toiminnanohjauksen kokonaisvaltainen hallinta DomaCarella takaa, että kaikki ohjelmaan syötetty tieto on hyödynnettävissä erilaisten tilastojen ja raporttien aineistona. Tietojen oikeanlaisella hyödyntämisellä on mahdollista tehostaa niin omaa toimintaa kuin parantaa asiakkaille tarjottavia palveluita ja hoivan laatua.

Tässä muutama esimerkki kuinka voit hyödyntää tilastoja

 • Hoidon ja talouden tunnuslukujen yhdistäminen
 • Automaattisten käyttöasteraporttien tilausmahdollisuus suoraan sähköpostiin
 • Asiakkaan tilaamat yhteenvedot, esim. laskutetut vuorokaudet karenssit huomioiden
 • Hoitoilmoitukset ja muut vaadittavat raportit
 • Kotihoidon asiakkaiden luona käyneiden eri hoitajien lukumäärä per kuukausi
 • Suunnitellut ja toteutuneet tunnit jaettuna kotihoidon, kotisairaanhoidon ja siivouspalveluiden suhteen asiakkaittain

Tilastojen räätälöinti juuri Sinun tarpeisiisi

Koska kaikki DomaCareen tallennettu tieto on tilastoitavissa niin pystymme tarvittaessa räätälöimään juuri sinun tarpeisiisi sopivat tilastot ja raportit.

Kysy rohkeasti aiheesta lisää asiakaspalvelustamme numerosta 020 7424 090 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen tuki@domacare.fi.

RAI-toimintakykyarvioiden
avulla kerätty tieto

DomaCaren sisäisen RAI-toimintakykyarviotyökalun avulla kerättyä tietoa voidaan helposti hyödyntää niin yksittäisen asiakkaan voinnin seurantaan kuin yleisesti hoidon laadun parantamiseen. Koska tietoa kerätään säännöllisesti niin takaa se kattavan ja päivittyvän tietovarannon päätöksenteon tueksi.

Olemme tehneet RAI-tietojen keruuvaiheen hoitajille ja muille asiakkaiden kanssa työskenteleville moniammatillisen työryhmän jäsenille mahdollisimman vaivattomaksi, mikä säästää työaikaa ja tekee itse RAI-arvioinneista tarkempia.

Kaikkea RAI-toimintakykyarvioiden avulla kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää DomaCaren tilastojen ja raporttien pohjana.

Lue lisää RAI-toimintakykyarviosta »

DomaCare on edelläkävijä
lääkeseurannassa ja raportoinnissa

DomaCaren lääkehoito-osion avulla automatisoit laissa säädeltyjen lääkkeiden seurannan. Tällaisia ovat useat vaikeisiin kiputiloihin tai ylivilkkauteen määrätyt sekä osa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä. DomaCarella lääkkeiden kulutus voidaan todentaa milligramman tarkkudella eikä hävikkiä pääse syntymään. Lisäksi seurantakortit voidaan helposti tulostaa arkistoitaviksi myöhempää tarkastusta ja lääkkeen määränneen lääkärin allekirjoitusta varten. Järjestelmä näyttää työntekijälle automaattisesti viimeisimmät antotapahtumat, mikä vähentää virheannosten mahdollisuutta ja parantaa potilasturvallisuutta merkittävästi.

Tarvittaessa kaikesta lääkehoidosta on mahdollista saada erilaisia raportteja ja tilastoja hyödynnettäväksi ja oman työn tueksi.

KIINNOSTUITKO DOMACARESTA? TARVITSEKO LISÄTIETOJA?
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän esittelystä sekä kerromme kuinka järjestelmä olisi mahdollista räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Toimiala (esim. asumispalvelut, liikkuvat palvelut)

  Lisätietoja (esim. yrityksen asiakasmäärä, henkilöstömäärä jne)

  Miten sait kuulla DomaCaresta?


  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »