Mobiilisovellus

Tarvitsemasi tiedot aina turvallisesti saatavilla
DOMACAREN MOBIILISOVELLUKSEN AVULLA

Mobiilin avulla saat kaiken DomaCareen tallennetun tiedon työntekijöiden ulottuville ja mahdollistat tietojen ajantasaisen tarkastelun, päivittämisen ja kirjausten tekemisen asiakkaan luona. Sovellus helpottaa työtä niin kotihoidossa kuin asumispalveluiden parissa.

Asumispalvelut

DomaCaren mobiilisovellus tehostaa ja tukee palvelutaloissa tehtävää työtä muun muassa tuomalla asiakkaan perustiedot, lääkelistan ja päivittäisen kirjaamisen hoitajan mukana asiakkaan luokse. Tietoa ei tarvitse lähteä etsimään muualta vaan se voidaan tarkistaa, korjata tai lisätä samantien.

Esimerkiksi nämä ominaisuudet tukevat asumispalveluissa tehtävää työtä:

 • Asiakastiedot
 • Lomakkeet
 • Lääkelista
 • Viestit ja keskustelut
 • RAI-toimintakykyarviot
 • Symbolikirjaus
 • Kassakone ja lompakko
 • Kalenteri
 • Käyttö ilman nettiyhteyttä
 • Valokuvat ja liitteet

Kotipalvelut

Kotiin vietävissä palveluissa, kuten kotisairaanhoito tai siivous, DomaCaren mobiilisovellus on korvaamaton. Asiakastietojen lisäksi sovellus takaa aina ajantasaisen tehtävälistan muuttuvissakin tilanteissa, turvallisen viestintäkanavan sekä helpon työaikojen seurannan ja ajopäiväkirjan pidon.

Esimerkiksi nämä ominaisuudet tukevat työtä kotiin vietävissä palveluissa:

 • Asiakastiedot
 • Tehtävälista
 • Tehtävien optimointi
 • Symbolikirjaus ja tavoitteet
 • Viestit ja keskustelut
 • Ajopäiväkirja
 • Työaikojen seuranta
 • Avainten hallinta
 • Seuranta ja raportit

TUTUSTU MONIPUOLISIIN OMINAISUUKSIIN

DomaCaren mobiilisovellus mahdollistaa liikkuvan työn tehostamisen tuomalla kaiken DomaCareen tallennetun tiedon työntekijän ulottuville turvallisesta.

Aina ajantasainen tehtävälista työntekijän käytössä

TEHTÄVÄT Työntekijä näkee mobiilisovellukseen kirjauduttuaan heti asiakkaisiin liittyvät päivän tehtävät ja ohjeet niiden suorittamiseksi. Tehtävien takaa löytyvät myös tarvittavat asiakastiedot ja aiemmat kirjaukset. Tehtävää päätettäessä sovellus pyytää työntekijää tekemään kirjauksen ja arvioimaan asiakkaalle asetetut tavoitteet. Kaikki muutokset ja lisäykset päivän tehtäviin näkyvät asianomaisilla työntekijöillä ajantaisaisesti.

OPTIMOINTI Optimointiominaisuuden avulla asiakaskäynnit voidaan jakaa automaattisesti työntekijöille niin, että työntekijöiden reitit ja tehtävien suoritusajat on suunniteltu valmiiksi.
DomaCare huomioi asiakkaiden tarpeet ja tehtävien vaatimukset, joten suunniteltu lopputulos on aina toteutettavissa käytettävien resurssien puitteissa. Optimoinnin tulokseen on mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia myös manuaalisesti.

LASKUTUS Työntekijän merkitessä tehtävän valmiiksi mobiilisovelluksessa siirtyy se automaattisesti laskutukseen tehtävän taakse asetettujen laskutusperusteiden mukaisesti. Järjestelmä ottaa laskutuksessa huomioon toteutuneen käyntiajan sekä mahdolliset vähimmäislaskutussäännöt.

Mobiilisovellus tuo kaikki tarvitsemasi asiakastiedot turvallisesti käyttöösi

ASIAKASTIEDOT Voit tarkastella mobiilisovelluksella oikeustasosi mukaisia asiakastietoja samalla tavalla, kuin tietokoneellakin. Mobiilisovelluksen asiakassivu on suunniteltu korostamaan ja tuomaan käden ulottuville juuri työsi kannalta oleellisimmat tiedot selkeän käyttöliittymän kautta.

LOMAKKEET Mobiilisovelluksella voidaan päivittää kaikkia asiakkaan lomakkeita ja suunnitelmia. Esimerkiksi asiakkaan palvelusuunnitelma voidaan vaikka tehdä kokonaan mobiililla asiakkaan luona.

LÄÄKELISTA Asiakkaan voimassaolevat lääkkeet voidaan helposti tarkistaa mobiilin avulla. Mobiili mahdollistaa myös lääkkeiden merkitsemisen dosettiin. Tämän lisäksi voit tarkastella ja lisätä myös erilaisia fysiologisia mittaustietoja.

LIITTEET Voit tarkastelun lisäksi hyödyntää asiakkaiden liitteitä mobiilisovelluksella tietokonetta monipuolisemmin. Esimerkiksi hoitotilanteissa voidaan ottaa mobiilisovelluksen avulla kuvia mm. haavoista liitteisiin tai asiakkaan ostotapahtumista saatu kuitti voidaan kuvata lompakkoon kyseisen tapahtuman liitteeksi.

Symbolipohjainen rakenteinen kirjaaminen nopeuttaa ja yhdenmukaistaa päivittäisi kirjausrutiineja

SYMBOLIKIRJAUS DomaCare mahdollistaa rakenteisen päivittäiskirjauksen mobiilisovelluksen symbolipohjaisen kirjaamistyökalun avulla. Samalla saadaan asiakkaiden tiedot kerättyä vertailukelpoiseksi dataksi, joka mahdollistaa paremmin asiakkaan voinnin seuraamisen ja nopeamman reagoinnin muutoksiin. Tämä luo aivan uusia tapoja hyödyntää kerättyä tietoa erilaisina tilastoina ja esimiestyön tukena. Symbolikirjaus on yhteensopiva valtakunnallisten standardien kanssa, kuten FinCC.

TAVOITTEET Asiakkaille voidaan asettaa henkilöhtaisia tavoitteita, joiden avulla voidaan seurata asiakkaan voinnin muutoksia. Samalla muodostuu vertailukelpoista dataa oman työn tueksi. Data on luettavissa suoraan mobiililla selkeinä graafeina. Tavoitteiden arviointi tapahtuu helposti hoitajien päivittäisraportoinnin yhteydessä niin tietokoneella kuin mobiilisovelluksellakin.

RAI-arviot hoidon laadun seurantaan ja mittaamiseen

RAI-TOIMINTAKYKYARVIOT DomaCare on ainoa toiminnanohjausjärjestelmä Suomessa, jossa RAI-toimintakykyarviot ovat integroitu osaksi järjestelmää. Tämän ansiosta vastaat helposti kyselyihin niin tietokoneella kuin puhelimella. Voit ongelmitta aloittaa RAI:n täyttämisen tietokoneella ja jatkaa sitä sitten mobiililla asiakkaan luona. Yhtenäisyys ja tietojen automaattinen päivittyminen luovat joustavuutta työpäivään. Mobiilisovelluksen avulla myös intensiivijakson kysymykset nousevat täytettäväksi kaikille moniammatillisen työryhmän jäsenille heidän ollessaan tekemisissä asiakkaan kanssa.

Olemme lisensoineet seuraavat RAI-instrumentit: LTC (laitoshoito), HC (kotihoito), CMH (psykiatrinen avohoito) ja ID (kehitysvamma).

Lue lisää »

HOITOSUUNNITELMA Olemme kehittäneet yhteystössä RAI LTC -asiantuntijoiden ja -asiakkaiden kanssa uuden hoitosuunnitelmamoduulin, joka on nyt pilottikäytössä ensimmäisillä asiakkailla. Uuden hoitosuunnitelman keskeisenä ajatuksena on tuoda RAI-tiedot osaksi hoitosuunnitelman tekemistä ja tällä tavalla parantaa hoitosuunnitelman laatua.

Asiakkaiden rahavarojen vaivaton hallinta lompakon ja kassakoneen avulla

KASSAKONE Mobiilisovellusta on mahdollista käyttää esimerkiksi palveluyksikön kahvilassa ja merkitä laskutukseen asiakkaiden syömät ateriat tai juomat kahvit. Kassakoneella voi merkitä asiakkaan laskulle kaikki toteumapohjaisesti veloitettavat tuotteet.

LOMPAKKO Sovellus mahdollistaa paremman ajankäytön yksikössä, kun yleensä käytössä olevaa kuittausvihkoa ei enää tarvita eikä yksittäinen tapahtuma vie kuin yhden työntekijän työaikaa. Tapahtumiin liittyvistä kuiteista voidaan ottaa kuva suoraan sovelluksen kautta ja liittää se asiakkaan liitetiedostoihin. Lompakko tukee tuplakuittauskäytäntöä.

DomaCarella työpohjainen viestintä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi

VIESTIT JA KESKUSTELUT DomaCaren mobiilisovelluksessa voi käyttää samoja komminikaatiomuotoja kuin työpöytäsovelluksessakin eli sähköpostin tapaista viestiosiota ja keskustelufoorumin kaltaista keskusteluosiota. Kumpikin näistä on salattuja ja vain kirjautuneiden DomaCare-käyttäjien käytössä oikeustasot huomioiden.

KALENTERI Mobiilisovelluksessa on käytössä sekä asiakaskohtainen että yksikkö-/yrityskohtainen kalenteri. Kalenteriin voidaan merkitä tehtäviin liittymättömiä merkintöjä muistutuksella tai ilman. Esimerkiksi työntekijöiden yksikköpalaverit tai muistutus tietyn asiakkaan lääkityksen antamisesta.

Turvallinen asiakastietojan käsittely ja säilytys

TIETOTURVA DomaCaren asiakastietojen käsittely, tallentaminen ja muokkaaminen tapahtuu aina suojattujen yhteyksien kautta. Ylläpidämme ja kehitämme tietoturvaa jatkuvasti ottaen huomioon uusimmat lait ja säädökset. DomaCare käyttää yhteyksien muodostamiseen samanlaisia varmenteita, kuin suomalaiset verkkopankitkin omien yhteyksiensä turvallisuuden takaamiseksi. Mobiilisovellukseen kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla DomaCaren käyttäjätunnuksilla. Lisäksi kukin mobiililaite tulee aktivoida erikseen käyttöä varten, mikä takaa ettei DomaCareen kirjauduta laitteilta joita työnantaja ei ole valtuuttanut DomaCaren käyttöön.

Lue lisää »

Digitalisoi ajopäiväkirja ja avainlistat

AJOPÄIVÄKIRJA Mobiilisovelluksessa on sisäänrakennettu ajopäiväkirja, jonka avulla työntekijät voivat tallentaa ajoreittinsä GPS-sijaintia hyödyntäen. Ajopäiväkirjat saadaan työntekijöittäin ulos järjestelmästä palkanmaksun avuksi. Päivän aikana ajetut matkat voidaan kytkeä myös laskutettaviksi palveluiksi käyntien taakse, jolloin matkasta voidaan veloittaa joko yhdensuuntainen tai edestakainen matka.

AVAINLISTA Avaintenhallintaosion avulla paperiset avainlistat jäävät historiaan. DomaCaren mobiilisovelluksella työntekijät näkevät suoraan työpäivän aikana tarvitsemansa avaimet suoraan tehtävälistalta tai asiakassivulta. Sovellus mahdollistaa avainten kuittaamisen itselle sekä palautuksen tai vaihdon työntekijöiden välillä. Työntekijöiden on helppo paikantaa kellä ja missä tarvittava avain kulloinkin on sillä mobiilisovellus paikantaa tarvittaessa työkaverin ja näyttää tämän sijainnin kartalla.

Mobiilisovelluksen työaikaseurannalla suoraan tiedot palkanmaksuun

TYÖAIKASEURANTA Mobiilisovelluksen kautta työntekijät voivat kuitata toteutuneen työaikansa, jolloin tiedot saadaan siirtymään suoraan palkanmaksuun. Käytännössä tämä tapahtuu työntekijän tehtävälistan kautta, jossa hän merkitsee työaikansa alkaneeksi päivän ensimmäisen tehtävän yhteydessä ja viimeisen tehtävän jälkeen päättää työaikansa. Tämän jälkeen ohjelma laskee toteutuneen ajan ja siirtää sen työntekijän työaikatietoihin.

Työaikaraportit saadaan työehtosopimusten mukaisesti aikajaksoittain huomioiden:

 • Arkipäivä-, ilta- ja yö
 • Lauantaipäivä, -ilta ja -yö
 • Arkipyhät ja sunnuntaipäivä, -ilta ja -yö

GPS-PAIKANNUS Mobiilisovellus mahdollistaa liikkuvaa työtä tekevien työntekijöiden päivän reaaliaikaisen seurannan. Sovellus käyttää hyväkseen GPS-paikannusta, mikä antaa mahdollisuuden tarkastella työntekijöiden liikkeitä kartalla. Näin uudet tehtävät on helppo jakaa suoraan oikeille työntekijöille.

Vaivaton käyttö myös netin katvealueilla

OFFLINE-KÄYTTÖ Internetin katvealue tai heikko kuuluvuus eivät estä työntekijöitä näkemästä tehtäviään, asiakkaiden tietoja tai tekemästä kirjauksia. Mobiilisovellus tallentaa puhelimen muistiin kunkin tehtävälistalla olevat tehtävät sekä asiakkaan tiedot. Tämän ansiosta tiedot ovat käytettävissä myös rakennusten sisällä tai muilla heikon kuuluvuuden alueilla. Kun sovellus saa taas yhteyden internettiin niin puhelimen välimuistiin tallennetut tiedot päivittyvät automaattisesti kumpaankin suuntaan.

KIINNOSTUITKO DOMACARESTA? TARVITSEKO LISÄTIETOJA?
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän esittelystä sekä kerromme kuinka järjestelmä olisi mahdollista räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Toimiala (esim. asumispalvelut, liikkuvat palvelut)

  Lisätietoja (esim. yrityksen asiakasmäärä, henkilöstömäärä jne)

  Miten sait kuulla DomaCaresta?


  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »