Salva Ry

DOMACAREN KÄYTÖN LAAJENTAMINEN
OMIEN TARPEIDEN MUKAAN

Salva ry:n omistama Palvelukeskus Ilolansalo on tarjonnut asumis- ja hyvinvointipalveluita Salossa lähes 10 vuoden ajan. Palveluasumisessa noudatetaan ”kotona koko elämä”- periaatetta. Asukkaat asuvat kodeissaan joko vuokrasopimuksella tai omistusasunnoissaan. Heidän palvelutarpeeseensa vastataan elämän loppuun asti eikä ketään kehoteta muuttamaan ”seuraavaan hoitopaikkaan”.

Tarve järjestää tiedot yhteen paikkaan

Palvelukeskus Ilolansalossa otettiin käyttöön DomaCare jo vuonna 2010. Ennen järjestelmän käyttöönottoa käytössä oli itse tehtyjä teksti- ja taulukkotiedostoja. Jonkinlaisen järjestelmän hankkiminen todettiin ajankohtaiseksi, kun huomattiin tarve saada koottua tiedot yhteen paikkaan.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon luvat edellyttävät asiakastietojen kirjaamiselta ja käsittelyltä tiettyjä asioita, jotka DomaCare hyvin täytti.

– Sähköisen järjestelmän käyttöönotto oli suhteellisen helppoa. Kaikki työntekijät olivat jo ennestään tottuneet kirjaamaan tietoja koneelle ja ajatuksena oli, että kirjaaminen selkeytyy entisestään. Käytön aikana on huomattu, että ajantasaisten tietojen löytyminen yhdestä paikasta helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä, kertoo talouspäällikkö Terhi Tuominen.

– Ohjelman hyvä puoli onkin helppokäyttöisyys, käyttöön liittyvät perusasiat voi nopeasti perehdyttää lyhytaikaisellekin sijaiselle.

Salva ry on Salossa toimivan Palvelukeskus Ilolansalon taustayhdistys.

  • Palveluasuminen
  • Kotihoito
  • Kuntoutus
  • Päivähoito

Asteittainen DomaCaren käytön laajentaminen

Palvelukeskus Ilolansalossa on siirrytty vähitellen päivittäisestä raportoinneista myös laskutustietojen kirjaamiseen DomaCareen.

– Kun Domacare ohjelmasta siirrämme tiedot Novan laskutukseen, laskujen tiliöinti hoituu samalla ja laskut ovat valmiina tulostettavaksi, kuvaa Tuominen laskutuksen sujuvoitumista.

– Tämän vuoden keväällä päätimme siirtyä käyttämään ohjelmaa myös mobiilisti, tabletilla.

Mobiili helpottaa kotihoidon työtä

Kotihoidon palveluohjaaja Hannele Leino jakaa työt valmiiksi DomaCaressa ja hoitajalla on työvuoron työt tabletilla, jonka kanssa hän siirtyy asiakkaan luo.

– Hoitaja valitsee asiakkaan kohdalta ”aloita”, tekee annetun työtehtävän ja sen jälkeen valitsee ”valmis/poistu”. Tabletille voi myös kirjata huomioita jos asiakkaalla on ollut jotain poikkeavaa. Tehtäviä voi myös lisätä ”lennosta” eli jos tulee asiakkaalta esimerkiksi turvahälytys se kirjataan itse tabletilla, kertoo palveluohjaaja Hannele Leino.

Lisätietoja Palvelukeskus Ilolansalon siirtymisestä DomaCareen antaa mielellään:

Ilkka Jussila, toimitusjohtaja, Invian Oy
050 530 0033 / ilkka.jussila@invian.fi