Kuntoutuspalvelut

Tehostaa omaa toimintaasi ja hoivan laatua
Päihde- ja mielenterveys kuntoutuksen parissa

DomaCare mahdollistaa turvallisen tavan käsitellä luottamuksellisia asiakastietoja ajasta ja paikasta riippumatta sekä viestimisen moniammatillisen työryhmän välillä. Ohjelma on rakennettu ennen kaikkea nopeuttamaan hoivatyötä ja automatisoimaan päivittäisiä rutiineja.

| ASIAKASTIETOJEN HALLINTA

VAIVATON TAPA LUKEA, LISÄTÄ
JA PÄIVITTÄÄ ASIAKASTIETOJA

DomaCare on rakennettu tehostamaan työtä sosiaali- ja hoiva-alalla sekä automatisoimaan päivittäisiä rutiineja.

Asiakastiedot

Kaikki DomaCareen kirjattu asiakaskohtainen tieto löytyy helposti yhdestä paikasta niin tietokoneella kuin mobiililla. Lisäksi on mahdollista kohdistaa asiakkaita tietyille työntekijöille jolloin näiden asiakkaiden tiedot tulevat entistä selkeämmin esille asiakaslistalla.

Tavoitteet

Asiakkaille voidaan asettaa henkilöhtaisia tavoitteita, joiden avulla on mahdollista seurata asiakkaan voinnin muutoksia. Samalla muodostuu vertailukelpoista dataa oman työn tueksi. Tavoitteet arvioidaan normaalin asiakaskirjauksen yhteydessä.

Suunnitelmat ja lomakkeet

DomaCareen voidaan muodostaa digitaalisena kaikki tarvittavat lomakkeet ja suunnitelmat. Esimerkiksi asiakkaan palvelusuunnitelma voidaan vaikka tehdä kokonaan mobiilisovelluksella asiakkaan luona.

Lääkelista ja terveystiedot

Asiakkaan voimassaolevat lääkkeet voidaan helposti tarkistaa mobiilin tai tietokoneen avulla. Mobiili mahdollistaa myös lääkkeiden merkitsemisen dosettiin. Tämän lisäksi voit tarkastella ja lisätä myös erilaisia fysiologisia mittaustietoja.

Lue lisää asiakastietojen hallinnasta »

| INTEGRAATIOT

DOMACARELLA TIETO SIIRTYY VAIVATTA
ERI JÄRJESTELMIEN VÄLILLÄ

Tällä hetkellä DomaCaresta löytyy integraatio noin 50 eri järjestelmän kanssa. Liitynnät takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet DomaCaressa kerätylle tiedolle ja yrityksesi käytössä olevien muiden järjestelmien täysipainoisen hyödyntämisen DomaCaren rinnalla.

Johdon työn tuki

DomaCaresta on mahdollista siirtää myös tietoa ulkopuolisiin järjestelmiin, mm. IMS-toimintajärjestelmään ja Qlikview-tilastojärjestelmään. Liityntöjen avulla tietoja voidaan yhdistää eri lähteistä selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Terveys- ja lääkitystiedot

Lisäksi olemme tehneet integraation sairaaloissa ja terveyskeskuksissa käytössä olevaan päätöksentuenjärjestelmään, jonka kautta DomaCaren sisältämät terveys- ja lääkitystiedot voidaan analysoida asiakkaiden terveyden seurannan helpottamiseksi. Integraatio tuo mukanaan laboratoriotulosten analysoinnin, Sfinx-lääkeinteraktiot sekä virtuaalisen terveystarkastuksen käyttöönne.

Lue lisää integraatioista »

| LASKUTUS

MONIPUOLINEN
LASKUTUS MUUN
TYÖN OHESSA

Hoiva-alan laskutuskäytännöt ovat monesti monimutkaisia johtuen eri laskutussopimuksista, laskutettavista tahoista ja laskutussäännöistä. DomaCaren laskutusosio on toteutettu näitä alan erikoisuuksia ymmärtäväksi ja helpottamaan yrityksen kuukausittaisten laskutuskäytänteiden läpivientiä.

Automatisointi

DomaCarella laskutus tapahtuu lähes huomaamatta muun päivittäisen toiminnan ohessa automaattisesti oli se sitten kuntien koonti-, palveluseteli- tai käytettyyn aikaan perustuvaa laskutusta.

Talousjärjestelmät

DomaCaresta löytyy valmiiksi integraatiot yli 30 eri taloushallinnon järjestelmän kanssa (mm. Asteri, NetBaron, Netvisor, Passeli ja Talenom).

Lue lisää laskutuksesta »

| RÄÄTÄLÖINTI

DOMACARE
MUKAUTUU JUURI
SINUN TARPEISIISI

DomaCare on joustava ja käyttäjän tarpeisiin mukautuva toiminnanohjausjärjestelmä minkä vuoksi eri kokoiset yritykset voivat ottaa helposti käyttöönsä.

Modulaarisuus

Modulaarisuuden ansiosta DomaCare mukautuu yrityksen tarpeisiin, minkä ansiosta voit valita käyttöösi vain ne osat jotka hyödyttävät sinun liiketoimintaasi. Vaatimusten kasvaessa ja tarpeiden muuttuessa osia voidaan vaivatta ottaa lisää käyttöön.

Yksilölliset lomakkeet

Tavallisten perustietolomakkeiden ja hoitosuunnitelmien lisäksi voimme muuttaa kaikki tällä hetkellä käytössäsi olevat paperilomakkeet älykkäiksi sähköisiksi lomakkeiksi. Digitalisoimalla käytössäsi olevat lomakkeet mahdollistat yrityksessäsi turvallisen tavan käsitellä tietoa.

Lue lisää räätälöinnistä »

| MOBIILISOVELLUS

TARVITSEMASI TIEDOT
AINA TURVALLISESTI
SAATAVILLA

DomaCaren mobiilisovellus tehostaa ja tukee palvelutaloissa tehtävää työtä muun muassa tuomalla asiakkaan perustiedot, lääkityslistan ja päivittäisen kirjaamisen hoitajan mukana asiakkaan luokse. Tietoa ei tarvitse lähteä etsimään muualta vaan se voidaan tarkistaa, korjata tai lisätä samantien.

Rakenteinen kirjaaminen

DomaCare mahdollistaa rakenteisen päivittäiskirjauksen mobiilisovelluksen symbolipohjaisen kirjaamistyökalun avulla. Samalla saadaan asiakkaiden tiedot kerättyä vertailukelpoiseksi dataksi, joka mahdollistaa paremmin asiakkaan voinnin seuraamisen ja nopeamman reagoinnin muutoksiin.

Lue lisää mobiilisovelluksesta »

| TILASTOT JA RAPORTIT

TYÖN TEHOSTAMISEEN
JA HOIDON LAADUN
SEURAAMISEEN

DomaCaren tilastot ominaisuuden avulla voit rakentaa erilaisia yhteenvetoja ja raportteja toiminnan kannalta tärkeistä tiedoista työntekijöiden avuksi ja johdon päätöksenteon tueksi.

Asiakastietojen, kirjausten, tehtävien ja laskutuksen digitalisoiminen antaa aivan uusia mahdollisuuksia kerätyn tiedon hyödyntämiselle. Kaikki ohjelmaan syötetty tieto on hyödynnettävissä erilaisten tilastojen ja raporttien aineistona. Tietojen oikeanlaisella hyödyntämisellä on mahdollista tehostaa niin omaa toimintaa kuin parantaa asiakkaille tarjottavia palveluita ja hoivan laatua.

Lue lisää tilastoista ja raporteista »

| KANTA-PALVELUT

OTA KÄYTTÖÖSI
VALTAKUNNALLISET
KANTA-PALVELUT

DomaCareen on rakennettu integraatiot valtakunnallisille Kanta-palveluille reseptien kirjoittamista ja potilastiedon arkistointia varten.

Reseptipalvelu

DomaCare Medi on helppokäyttöinen, Kelan hyväksymä reseptijärjestelmä, jonka kautta hoitajat voivat pyytää reseptiuusintoja potilaille ja lääkärit kirjoittaa sähköisiä lääkemääräyksiä.

Potilastietojen arkisto

DomaCare mahdollistaa myös tietojen siirron suoraan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää Kanta-palveluista »

KIINNOSTUITKO DOMACARESTA? TARVITSEKO LISÄTIETOJA?
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän esittelystä sekä kerromme kuinka järjestelmä olisi mahdollista räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Toimiala (esim. asumispalvelut, liikkuvat palvelut)

  Lisätietoja (esim. yrityksen asiakasmäärä, henkilöstömäärä jne)

  Miten sait kuulla DomaCaresta?


  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »