Toimintapiste Rastin Kannatusyhdistys ry

HALU TARJOTA HOIVAA
ASIAKKAIDEN EHDOILLA

Toimintakeskus Rastin Kannatusyhdistys ry tarjoaa osallistavaa päivätoimintaa ja ympärivuorokautista asumispalvelua eri tavoin kehitysvammaisille ja vammaisille aikuisille. DomaCare valikoitui toiminnanohjausjärjestelmäksi keväällä 2010 ja on ollut siitä lähtien tärkeä osa yksiköiden toiminnan pyörittämistä tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tärkeä osa päivittäistä viestintää

Toimintakeskus Rastin Kannatusyhdistys ry:ssä DomaCarea käytetään erityisesti yksiköiden väliseen viestintään. DomaCare mahdollistaa yksiköiden välisen helpon ja vaivattoman päivittäisen tiedonkulun suojatussa yhteydessä.

– DomaCaren kautta voin laittaa kaikille työntekijöille sähköpostin, jonka he voivat kuitata luetuksi. Näin tiedän aina ketkä ovat lukeneet ja ketkä eivät. Kommunikointi on avainasemassa, kun mietitään toiminnan seurantaa ja kehittämistä esimiehen asemasta katsottuna, kertoo toiminnanjohtaja Harri Siitonen.

Monipuolinen tiedonkulun helpottaja

DomaCaressa käyttäjä voi kirjoittaa asiakkaidensa päivän kuulumiset ja tapahtumat asiakkaan henkilökohtaiseen raporttin. Tämä tukee erityisesti vuorotyötä tekeviä hoitajia, sillä näin edellisen työvuoron aikana tehty raportti siirtyy eteenpäin vuoron vaihtuessa myös kirjallisena, eikä vain suullisesti.

– Väärinkäsitykset ovat vähentyneet ja olennainen tieto saavuttaa aina työntekijän, sanoo Siitonen.

– Jokainen osio asiakkaiden omilla sivuilla on meille tärkeä. Kaikki tieto on aina löydettävissä ja asioilla on oikea paikka. Näin jokaisen asiakkaan tiedot ovat helposti ja nopeasti saatavilla, eikä aikaa mene etsimiseen, korostaa Siitonen DomaCaren merkitystä vielä tiedonkulun näkökulmasta.

RAI-ID-toimintakykyarviot ja muut toimialan erityistarpeet

– Uusin ja hyvin tervetullut ominaisuus meille on Domacaren järjestelmään sisään rakennettu RAI-ID-toimintakykyarvio. Ominaisuus on erittäin käytännöllinen ja se on helpottanut huomattavasti arvion tekemistä entiseen verrattuna. RAI-ID-toimintakykyarvioiden tekeminen on ehdottoman tärkeä osa kehitysvammatyötä ja siksi haluankin erityisesti nostaa esille tämän ominaisuuden Domacaren järjestelmässä, Siitonen kertoo.

– Toinen meitä koskeva toimialakohtainen erityisominaisuus DomaCaressa on kehitysvammalaissa määritetyt itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat toimenpiteet ja näihin liittyvä kirjaaminen. Tästä on tiukat säädökset ja meillä on myös velvollisuus toimittaa säännöllisesti raportit rajoitustoimista kunnalle. DomaCaren järjestelmässä rajoitustoiminen asianmukainen kirjaaminen onnistuu vaivatta ja tarvittavat raportit on aina helposti saatavilla, kun niitä tarvitaan, Siitonen jatkaa.

Muunneltavuus ja yksilöllisyys

Toimintakeskus Rastin Kannatusyhdistys ry:n yksiköiden toiminnassa DomaCare on todettu erityisen hyväksi muunneltavuutensa ansiosta, joka takaa järjestelmän olevan juuri omiin tarpeisiin sopiva.

– Rastilla on käytössä vain toiminnan kannalta tärkeitä osioita ja olemme voineet vaikuttaa osioiden ulkoasuun ja sisältöön. Kaikki toiveemme on huomioitu ja meidän DomaCare on tehty meidän näköiseksi, meidän tarpeisiin. Doman käyttöönoton myötä sähköinen asiakastietojärjestelmä on tullut jäädäkseen työhömme, tietojen kirjaaminen ja käsitteleminen on selkiintynyt, eikä työntekijöiltä mene aikaa olemassa olevan asiakastiedon etsimiseen, toteaa Siitonen.

Lisätietoja Toimintapiste Rastin Kannatusyhdistyksen siirtymisestä DomaCareen antaa mielellään:

Ilkka Jussila, toimitusjohtaja, Invian Oy
050 530 0033 / ilkka.jussila@invian.fi

Toimintakeskus Rastin Kannatusyhdistys ry on pitkään toiminut, eri tavoin vammaisille monipuolista hoivapalvelua tarjoava yhdistys.

  • Toimintapiste Rasti, osallistava päivätoiminta 1999
  • Rastinkoti, ympärivuorokautinen palveluasuminen, tuettu asuminen ja autettu asuminen 2006
  • Palveluntuottajana vuodesta 1999