Ajankohtaista

Invian mukana THL:n
RAIMO-hankkeessa

11.4.2017 | Ajankohtaista

Olemme mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAIMO-hankkeessa, jossa tavoitteena on arvioida interRAI-välineiden käytettävyyttä kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa ja vammaissosiaalityössä. Hanke tekee yhteistyötä Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hankkeen kanssa. Hankkeessa testattavia välineitä ovat aikuisille tarkoitettu InterRAI-ID sekä lisäksi on kehitysvammaisten lasten ja nuorten väline InterRAI-ChYMHDD ja avohoidon asiakkaan arviointi InterRAI-CHA.

Viime vuonna asiakkaamme saivat ensimmäisinä palveluntuottajina Suomessa tehdä RAI-toimintakykyarviot täysin osana toiminnanohjausjärjestelmää ilman ulkopuolista ohjelmistotuottajaa. Tämä toi meille runsaasti positiivista palautetta ja muun muassa Irene Valo Espoon Eläkekotisäätiöltä totesi näin: ”Henkilökunta kokee ensimmäistä kertaa RAI:n palvelevan käytännön hoitotyötä, koska DomaCare nostaa keskeisiä huomioita esille ja tuo ne osaksi päivittäistä toimintaa.”

Olemme jatkaneet RAI:n kehitystyön parissa tavoitteena tarjota maailman paras ohjelmistotyökalu ihmisten hyvinvoinnista huolehtivien hoito- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön. Julkaisemme tänä vuonna uusia tuotteita näitä tavoitteitamme varten. Lähiaikoina RAI:n osalta on tulossa päivityksiä mm. mobiilikäyttöön ja hoitosuunnitelmaosioon liittyen.

Voit tutustua DomaCare RAI:hin täällä »

Palaa ajankohtaisiin »