RAI-koulutukset 2023

Ilmoittaudu nyt RAI-koulutuksiin!

Keväällä 2023 järjestetään InterRAI LTCF -koulutuksia alla olevan aikataulun mukaisesti. Koulutukset järjestää yhteistyökumppanimme GeroFuture Oy. Loppuvuoden RAI-koulutukset päivitetään myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksista antaa Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 468 4286 tai sähköpostitse osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.

HUOM. Koulutukset järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 kunkin kurssin ilmoittautumisajan päättyessä.

Varmista, että ilmoittaudut oikean RAI-työkalun koulutukseen!

InterRAI LTCF (long term care facilities) ympärivuorokautisen hoivan eli laitoshoidon käyttöön

InterRai ID (intellectual disabilities kehitysvammatyön käyttöön.

Helmikuu 2023

InterRAI LTCF PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Ympärivuorokautisen hoivan uuden arviointivälineen (InterRAI LTCF) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Keskiviikko 22.2.2023 klo 12.30-15.30 (Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 137 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI LTCF-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan InterRAI LTCF-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: InterRAI LTCF-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

Maaliskuu 2023

InterRAI LTCF Mittareiden tulkinta ja hoidon suunnittelu

InterRAI LTCF-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksen ajankohta:

Keskiviikko 1.3.2023 klo 12.30-15.30. (Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 158 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset InterRAI LTCF-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

InterRAI LTCF Mittareiden tulkinta ja hoidon suunnittelu

InterRAI LTCF-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksen ajankohta:

Torstai 30.3.2023 klo 12.30-15.30. (Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 158 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset InterRAI LTCF-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

Huhtikuu 2023

InterRAI ID PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Kehitysvammatyön arviointivälineen (InterRAI ID) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Torstai 2.3.2023 klo 12.30-16.00 (Ilmoittautuminen päättyy 23.2.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 InterRAI ID-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 140 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa kehitysvammaisten RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään InterRAI ID-arviointi luotettavasti muistiinpanomerkintöjä ja käsikirjan ohjeita hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: Vammaispalveluissa työskentelevät, InterRAI ID-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä/Sami Tolonen, GeroFuture Oy

InterRAI LTCF PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Ympärivuorokautisen hoivan uuden arviointivälineen (InterRAI LTCF) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Torstai 16.3.2023 klo 08.30-11.30 (Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 137 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI LTCF-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan InterRAI LTCF-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: InterRAI LTCF-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

InterRAI LTCF PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Ympärivuorokautisen hoivan uuden arviointivälineen (InterRAI LTCF) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Tiistai 18.4.2023 klo 12.30-15.30 (Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 137 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI LTCF-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan InterRAI LTCF-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: InterRAI LTCF-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

InterRAI LTCF Mittareiden tulkinta ja hoidon suunnittelu

InterRAI LTCF-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksen ajankohta:

Keskiviikko 26.4.2023 klo 12.30-15.30. (Ilmoittautuminen päättyy 19.4.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 158 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset InterRAI LTCF-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

Toukokuu 2023

InterRAI ID PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Kehitysvammatyön arviointivälineen (InterRAI ID) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Torstai 20.4.2023 klo 08.30-12.00 (Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 InterRAI ID-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 140 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa kehitysvammaisten RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään InterRAI ID-arviointi luotettavasti muistiinpanomerkintöjä ja käsikirjan ohjeita hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: Vammaispalveluissa työskentelevät, InterRAI ID-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä/Sami Tolonen, GeroFuture Oy

InterRAI LTCF PERUSKOULUTUS (arvioinnin teko)

Ympärivuorokautisen hoivan uuden arviointivälineen (InterRAI LTCF) mukaisen arviointitiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin toteuttaminen

Koulutuksen ajankohta:

Tiistai 11.5.2023 klo 12.30-15.30 (Ilmoittautuminen päättyy 4.5.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 137 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa InterRAI LTCF-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan InterRAI LTCF-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: InterRAI LTCF-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttajat: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy

KYSYMYKSIÄ?

Koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa GeroFuturen Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimella numerosta 044 468 4286 tai sähköpostilla osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.

InterRAI LTCF Mittareiden tulkinta ja hoidon suunnittelu

InterRAI LTCF-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksen ajankohta:

Tiistai 30.5.2023 klo 12.30-15.30. (Ilmoittautuminen päättyy 23.5.2023)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen kevään 2023 RAI-koulutuksiin

Koulutustapa: Etäopetus (Teams)

Hinta: 158 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset InterRAI LTCF-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM/Satu Vihersaari-Virtanen, TtM, GeroFuture Oy