RAI-koulutukset kevät 2022

Ilmoittaudu nyt RAI-koulutuksiin!

Keväällä 2022 RAI-koulutuksia järjestetään alla olevan aikataulun mukaisesti. Koulutukset järjestää yhteistyökumppanimme GeroFuture Oy. Kevään koulutustarjonta päivittyy myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksista antaa Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 468 4286 tai sähköpostitse osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.

HUOM. Koulutukset järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 kunkin kurssin ilmoittautumisajan päättyessä.

Varmista, että ilmoittaudut oikean RAI-työkalun koulutukseen!

RAI LTC (long term care) ympärivuorokautisen hoivan eli laitoshoidon käyttöön

RAI HC (home care)  kotihoidon käyttöön

RAI ID (intellectual disabilities) kehitysvammatyön käyttöön

Tammikuu – maaliskuu 2022

RAI LTC -peruskoulutus

Ympärivuorokautisen hoivan eli ns. laitoshoidon RAI LTC-tiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin tekeminen

Koulutuksien ajankohdat:

Torstaina 20.1.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022)

Torstaina 10.2.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2022)

Torstaina 10.3.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 3.3.2022)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 130 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan RAI LTC-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: RAI LTC-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttaja: Satu Vihersaari-Virtanen, TtM GeroFuture Oy

Ilmoittaudu koulutuksiin »

RAI HC -peruskoulutus

Kotihoidon RAI HC-tiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin tekeminen

Koulutuksien ajankohdat:

Torstaina 20.1.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022)

Torstaina 10.2.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2022)

Torstaina 10.3.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 3.3.2022)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 130 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet:Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään kotihoidon RAI HC-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: RAI HC-arviointia tekevät kotihoidossa työskentelevät hoitajat ja lähiesihenkilöt.

Kouluttaja: Satu Vihersaari-Virtanen, TtM GeroFuture Oy

Ilmoittaudu koulutuksiin »

RAI LTC Hoidon suunnittelu

RAI LTC-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksien ajankohdat:

Torstaina 27.1.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022)

Torstaina 24.2.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 17.2.2022)

Torstaina 24.3.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 17.3.2022)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 150 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset RAI-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI LTC-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Satu Vihersaari-Virtanen, TtM GeroFuture Oy

Ilmoittaudu koulutuksiin »

RAI LTC Kuntoutumista edistävä hoitotyö (syventävä)

RAI LTC-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä hoitotyössä

Koulutuksien ajankohdat:

Torstaina 27.1.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022)

Torstaina 24.2.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 17.2.2022)

Torstaina 24.3.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 17.3.2022)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 170 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Kyseessä on ns. syventävän tason RAI-koulutus, jossa paneudutaan syvällisemmin RAI LTC-tiedon hyödyntämiseen kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. Osallistujat oppivat tunnistamaan kuntoutumista edistävät RAI-mittarit ja ymmärtävät
niiden sisällön sekä hyödyntämään RAI-kuntoluokitusta ja kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia mittareita osana hoidon suunnittelua.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo käyttäneet RAI-järjestelmää ja osallistuneet RAI-peruskoulutukseen. Koulutuksen kohderyhmää ovat hoitajat, moniammatillinen tiimi, lähiesihenkilöt, asiantuntijat ja johto.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM GeroFuture Oy

Ilmoittaudu koulutuksiin »

RAI LTC RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa

RAI LTC-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla
hoidon suunnittelussa

Koulutuksien ajankohdat:

Tiistaina 25.1.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2022)

Tiistaina 22.2.2022 klo. 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2022)

Tiistaina 22.3.2022 klo. 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättyy 15.3.2022)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 240 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi mm. RAI-arvioinnista saatavia asiakasrakennetta kuvaavia RAI-vertailutietoja sekä RAIlaatuindikaattoreita, joita voidaan hyödyntää mm. sosiaalihuollon omavalvonnassa toimintayksikön asiakasrakenteen,
asiakkaan kohtelun, palveluiden sisällön ja laadun kuvaamisessa sekä seurannassa. Koulutuksessa opastetaan, miten RAI-tiedon pohjalta voidaan rakentaa omavalvonnan sisältöjä tukeva organisaatiotasoinen laadun KPI-mittaristo ja määrittää yksikkötasoisia kehittämistavoitteita.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan parissa työskentelevät lähiesihenkilöt, johto ja esim. laadun ja kehittämisen parissa työskentelevät asiantuntijat, joille RAI-arviointiväline on jo tuttu.

Kouluttaja: Tuija Lambacka, KTM, HTM ja Katriina Niemelä, TtM GeroFuture Oy

Ilmoittaudu koulutuksiin »

KYSYMYKSIÄ?

Koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa GeroFuturen Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimella numerosta 044 468 4286 tai sähköpostilla osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.