RAI-koulutukset 2022

Ilmoittaudu nyt RAI-koulutuksiin!

Vuonna 2022 RAI-koulutuksia järjestetään alla olevan aikataulun mukaisesti. Koulutukset järjestää yhteistyökumppanimme GeroFuture Oy. Kevään koulutustarjonta päivittyy myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksista antaa Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 468 4286 tai sähköpostitse osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.

HUOM. Koulutukset järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10 kunkin kurssin ilmoittautumisajan päättyessä.

Varmista, että ilmoittaudut oikean RAI-työkalun koulutukseen!

RAI LTC (long term care) ympärivuorokautisen hoivan eli laitoshoidon käyttöön

RAI HC (home care)  kotihoidon käyttöön

RAI ID (intellectual disabilities) kehitysvammatyön käyttöön

Elokuu 2022

RAI LTC -peruskoulutus

Ympärivuorokautisen hoivan eli ns. laitoshoidon RAI LTC-tiedon kerääminen ja RAI-arvioinnin tekeminen

Koulutuksen ajankohta:

Keskiviikko 31.8.2022 klo 12.30-15.30. (Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022)

Ilmoittautumislinkki: Ilmoittautuminen elokuun RAI-koulutukseen

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 130 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa opitaan keräämään tietoa RAI-arvioinnin tekemiseksi sekä tekemään ympärivuorokautisen hoivan RAI LTC-arviointi luotettavasti muistiinpano-/lisämerkintöjä hyödyntäen. Koulutus on RAI-arvioinnin sisällöllistä koulutusta ja koulutuksessa keskitytään erityisesti RAI-mittaritietoihin vaikuttaviin arvioinnin kysymyksiin.

Kohderyhmä: RAI LTC-arviointia tekevä henkilöstö ja lähiesihenkilöt.

Kouluttaja: Satu Vihersaari-Virtanen, TtM GeroFuture Oy

Kesäkuu 2022

RAI LTC Hoidon suunnittelu

RAI LTC-yksilötiedon hyödyntäminen asiakastasolla hoidon suunnittelussa

Koulutuksen ajankohta:

Torstaina 16.6.2022 klo 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättynyt)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 150 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään läpi keskeiset RAI-mittarit ja opitaan tulkitsemaan niitä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten RAI-tietoa ja herätteitä voidaan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa ja mistä elementeistä rakentuu hyvä hoito-/palvelusuunnitelma.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmää ovat ikäihmisten asumispalveluissa (ympärivuorokautisessa hoivassa) työskentelevät esihenkilöt ja hoitajat, joille RAI LTC-arviointiväline on jo tuttu ja jotka ovat aiemmin tehneet RAI-arviointeja.

Kouluttaja: Satu Vihersaari-Virtanen, TtM GeroFuture Oy

RAI LTC Kuntoutumista edistävä hoitotyö (syventävä)

RAI LTC-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä hoitotyössä

Koulutuksen ajankohta:

Torstaina 16.6.2022 klo 8:30 – 11:30. (Ilmoittautuminen päättynyt)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 170 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Kyseessä on ns. syventävän tason RAI-koulutus, jossa paneudutaan syvällisemmin RAI LTC-tiedon hyödyntämiseen kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. Osallistujat oppivat tunnistamaan kuntoutumista edistävät RAI-mittarit ja ymmärtävät
niiden sisällön sekä hyödyntämään RAI-kuntoluokitusta ja kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia mittareita osana hoidon suunnittelua.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo käyttäneet RAI-järjestelmää ja osallistuneet RAI-peruskoulutukseen. Koulutuksen kohderyhmää ovat hoitajat, moniammatillinen tiimi, lähiesihenkilöt, asiantuntijat ja johto.

Kouluttaja: Katriina Niemelä, TtM GeroFuture Oy

RAI LTC Lähijohtaminen

RAI LTC-vertailutiedon hyödyntäminen yksikkötasolla lähijohtamisessa

Koulutuksien ajankohdat:

Torstaina 14.6.2022 klo 12:30 – 15:30. (Ilmoittautuminen päättynyt)

Koulutustapa: Etäopetus

Hinta: 210 euroa/henkilö + alv.

Sisältö ja tavoitteet: Koulutuksessa käydään konreettisesti läpi RAI LTC-arvioinnin pohjalta syntyvää vertailutietoa ja opetellaan tulkitsemaan + hyödyntämään sekä asiakasrakennetta että laatua kuvaavia RAI-tunnuslukuja yksikön/organisaation toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan parissa työskenteleville lähiesihenkilöille, johdolle ja asiantuntijoille, mutta myös RAI-vertailutiedon hyödyntämisestä kiinnostuneet hoitajat voivat hyvin osallistua koulutukseen. Edellytyksenä on RAI-perustietojen (arvioinnin teko, mittareiden tulkinta) hallitseminen.

Kouluttajat: Tuija Lambacka, KTM, HTM ja Katriina Niemelä, TtM GeroFuture Oy

KYSYMYKSIÄ?

Koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa GeroFuturen Tuija Lambacka ja hänet tavoittaa puhelimella numerosta 044 468 4286 tai sähköpostilla osoitteesta tuija.lambacka@gerofuture.fi.