Mainio Vire Oy

TAVOITTEENA ENEMMÄN
AIKAA ASIAKKAILLEMME

Toiminnan jatkuvan laajenemisen myötä Mainio Vire Oy käynnisti 2009 selvityksen, jonka tavoitteena oli löytää asukaskirjauksia, sopimushallintaa, raportointia ja laskutusta tukeva toiminnanohjausjärjestelmä asumispalveluihin. Mainio Vire Oy valitsi DomaCaren kymmenen erilaisen järjestelmän joukosta. Käyttäjien mielestä DomaCare nousi selvästi yli muiden käyttömukavuutensa ansiosta.

Mainio Vire Oy:llä on lukuisten kunta-asiakkuuksien myötä hyvinkin erilaisia tarpeita kunta-asiakaslaskutukseen sekä raportointiin. Arvioitavissa hoivajärjestelmissä oli nähtävissä eri kehitysvaiheessa olevia järjestelmiä, joille yhteistä kuitenkin oli se, ettei kunta-asiakassopimuksien hallintaan ja laskutukseen oltu juurikaan panostettu.

Enemmän aikaa omille asiakkaille

Mainio Vire Oy:n tavoitteena oli säästää henkilökunnan aikaa asiakastyöhön mm. automatisoimalla sopimusten ja hintojen hallintaa, laskutusta ja raportointia. Invian Oy pystyi hyvinkin nopeasti tuottamaan Mainio Vire Oy:n mallintaman sopimuksen hallinnan laskutuskuvauksen vaatimia ratkaisuja järjestelmäänsä ja vakuutti näin projektiryhmän osaamisellaan ja valmiuksillaan kehittää järjestelmää Mainio Vire Oy:n tarpeisiin.

DomaCaren perusjärjestelmä mahdollistaa Mainio Vire Oy:n sertifioidun laatujärjestelmän integroimisen ohjelmaan ja siten tukemaan sen mukaista toimintaa. Tietoturvan kannalta tärkeiden lokimerkintöjen seuranta on helppoa ja eri käyttäjäryhmille voidaan luoda erilaisia oikeustasoja.

Mainio Vire Oy on yksi Suomen suurimmista hoiva-alan yrityksistä, jonka pääliiketoiminta on vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

  • Työllistää noin tuhat hoiva-alan ammattilaista yli 50:llä paikkakunnalla
  • Liikevaihto 61 miljoonaa euroa (v. 2011)
  • ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä

Toimintamallien yhtenäistäminen ja tehostaminen

Mainio Vire Oy:n kaltaisessa isossa organisaatiossa muutos on ollut merkittävä, sillä samalla on siirrytty sekä sähköiseen asukaskirjaukseen, että uuteen laskutusmalliin. Muutosprosessin aikana toimintamallit ovat muodostuneet yhtenäisiksi ja tehokkaiksi. Taloustoimiston työtä DomaCaren kautta tehtävä laskutus on helpottanut merkittävästi, kun kaikkinainen kuntasopimusten tulkinta ja tarkistus on jäänyt pois ja itse laskutus on nopeutunut. Samalla kuntasopimushallinta on selkeytynyt ja virhemahdollisuudet ovat vähentyneet.

DomaCaren laskutusosion rakenne mahdollistaa organisaation laskutusprosessin tehokkaan hallinnan. Esimerkiksi samaa tuotetta ei tarvitse perustaa moneen kertaan eri yksiköille ja sopimuksille, vaan ainoastaan hinnat erotellaan yksiköittäin tai sopimuksittain. Tämä mahdollistaa hyvän hallittavuuden ja toisaalta helpottaa koko organisaation, alueen tai yksikön liikevaihtoennusteen ja seurannan tekemistä.

Selkeitä hyötyjä DomaCaren avulla

DomaCare mahdollistaa Mainio Vire Oy:n aluejohtajien hallinnoida omien yksiköidensä kuntasopimuksia, tuotteita ja hintoja järjestelmässä. Näin ollen niiden ylläpidosta on tullut helppoa ja tieto kulkee aluejohtajien tekemien muutosten perusteella varmasti aina laskulle saakka. Aluejohtajien on nopea katsoa eri sopimusten hinnat ja tehdä hintamuutokset vaikka jo ennakkoon.

Laskutuksen hallinnan toimivuutta yksiköissä tehostaa myös se, että yksiköissä nähdään ainoastaan omaan yksikköön kuuluvat hinnat ja kuntasopimukset. Lisäksi yksiköiden johtajat ovat kokeneet, että DomaCaren mukanaan tuoma laskutuskäytäntö on nopeampi ja selkeämpi kuin aiempi, suureksi osaksi manuaalinen laskutusmalli.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Invian Oy:n kanssa. Asiakaspalvelu on nopeaa ja mutkatonta ja he ovat aina olleet valmiita keksimään ratkaisuja ongelmiimme emmekä ole kertaakaan saaneet kieltävää vastausta kehitysideoillemme. DomaCare on loistava työkalu asumispalveluita tarjoavalle hoivayritykselle ja suosittelenkin ehdottomasti DomaCarea tehostamaan hoivayrityksen toimintaa ja sujuvoittamaan laskutusta, totetaa vielä lopuksi Mainio Vire Oy:n liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Johanna Paavolainen.

Lisätietoja Mainio Vire Oy:n siirtymisestä DomaCareen antavat mielellään:

Johanna Paavolainen, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Mainio Vire Oy
040 506 1315

Ilkka Jussila, toimitusjohtaja, Invian Oy
050 530 0033 / ilkka.jussila@invian.fi