Hoivapalvelu Maarit Ollila Oy

Toiminnanohjauksen käyttöönotto kotihoitoyrityksessä

Erilaisia kotipalveluita Oulun seudulla tarjoava Hoivapalvelu Maarit Ollila Oy valitsi DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä ja siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtui lyhyessä ajassa lokakuussa 2016.

DomaCare-käyttöönottokoulutus pidettiin lokakuun puolessa välissä ja viisi päivää myöhemmin järjestelmä oli yrityksen työntekijöiden päivittäisessä käytössä. Ensimmäinen laskutusprosessi käytiin läpi onnistuneesti kahden viikon kuluttua järjestelmän käytön aloittamisesta. Nopea siirtyminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään vaati tiukkaa sitoutumista sekä asiakkaalta että järjestelmätoiminttajalta.

– Olemme tosi tyytyväisiä DomaCaren käyttöönoton sujuvuuteen ja itse järjestelmään. Käytössämme on rajapinta DomaCaren ja Netvisor-talousjärjestelmän välillä, joten laskutus toimii sujuvasti, iloitsee omistaja Maarit Ollila.

Ohjelmiston kehittäminen yhdessä

Käyttöönoton lisäksi Hoivapalvelu Maarit Ollila Oy:ssa on lähdetty alusta alkaen mukaan DomaCaren kehitystyöhön. Ensimmäisten päivien käytön aikana tehdyt kehitystoiveet toteutettiin Invian Oy:n toimesta kahdessa päivässä.

– Invianin ensimmäisistä vuosista lähtien yrityksen periaatteena on ollut kuunnella asiakkaidensa toiveita herkällä korvalla ja kehittää järjestelmää yhdessä eteenpäin, toteaa Invian Oyn toimitusjohtaja Ilkka Jussila.

– Tänä päivänä DomaCare on yksi alansa nopeimmin kasvava ja kehittyvä ohjelmistoratkaisu, josta kiittäminen on juurikin tätä läheistä yhteistyötä omien asiakkaidemme kanssa.

PSOP ja laskutuksen automatisointi

DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen Hoivapalvelu Maarit Ollila Oy:n laskutus siirtyi kokonaisuudessaan toimimaan DomaCaren kautta. Laskujen muodostus on automatisoitu DomaCaressa siten, että laskut muodostetaan hiiren klikkauksella ja ne sisältävät maksajan edellyttämät tiedot. Tässä tapauksessa laskuille siirtyy asiakkaiden palvelusetelien omavastuuosuudet sekä hoitajien tekemien käyntien kestot ja kellonajat.

– Saimme DomaCaren kautta rajapinnan Oulussa käytössä olevaan palvelusetelijärjestelmään (PSOP), mikä säästää meiltä runsaasti työaikaa käsin tehtävien työvaiheiden jäädessä välistä pois, kertoo Ollila kokemuksiaan DomaCaresta.

DomaCaren pyrkimyksenä on tarjota mahdollisimman joustava järjestelmä hoiva-alan yritysten erilaisille laskutuskäytänteille ja -prosesseille oli kyseessä kuntien koontilaskutus, palvelusetelilaskutus tai esimerkiksi käytetyn ajan mukaan tapahtuvan liikkuvan työn laskutus.

Lisätietoja Hoivapalvelu Maarit Ollila Oy:n siirtymisestä DomaCareen antaa mielellään:

Ilkka Jussila, toimitusjohtaja, Invian Oy
050 530 0033 / ilkka.jussila@invian.fi