Helsingin Diakonissalaitos

MONIPUOLISET PALVELUT
NOPEASTI KÄYTTÖÖN

Lähes 150 vuotta vanha Helsingin Diakonissalaitos valitsi DomaCaren vuoden 2013 lopulla korvaamaan ja tehostamaan hoiva- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissaan aiemmin käytössä olleet järjestelmät.

Toimintamallien uudistaminen

Eritysien suuri muutos oli Päihde- ja mielenterveyspalveluiden osalta sillä DomaCareen siirtyminen toi uudistuksia aiempiin toimintamalleihin. Uuden monipuolisemman järjestelmän avulla kyettiin hoitamaan jatkossa niin asiakaskirjaukset, lääkehoidon suunnittelu ja seuranta kuin laskutus ja tilastointikin. Samalla myös monta turhaa aiemmin käsin tehtyä siirtymää olemassa olevien järjestelmien välillä poistui.

HDL:n Päihdepalvelut tuottavat neuvontaa ja hoitoa sekä kuntoutusta alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille.

Nopea käyttöönotto

– DomaCare otettiin hyvin nopealla aikataululla käyttöön koko Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualueella, HDL:n päihde- ja mielenterveyspalveluista kerrotaan.

– Suuri ansio tästä järjestelmän ketteryydelle ja monipuolisuudelle! DomaCaren käyttöönotto mahdollisti palvelualueella kriittisten prosessien paremman tunnistamisen ja niiden edelleen kehittämisen!

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja.

  • Koko konsernin palveluksessa 1600 henkilöä
  • Liikevaihto 150 miljoonaa euroa (v. 2013)
  • DomaCare käytössä hoivapalveluissa, sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätietoja Helsingin Diakonissalaitoksen siirtymisestä DomaCareen antaa mielellään:

Ilkka Jussila, toimitusjohtaja, Invian Oy
050 530 0033 / ilkka.jussila@invian.fi