GDPR

Valvontavaihe astuu voimaan 25.5.2018
DomaCare ja EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR)

DomaCare vastaa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja ohjelman käytön voi aloittaa huoletta. Tietoturvan kehityksessä otamme jatkossakin huomioon uusimmat lait ja säädökset.

DOMACARE JA TIETOTURVA

Kerättävät henkilötiedot

DomaCareen kerätään loppuasiakkaan palveluntuottamisen kannalta välttämättömät tiedot. Valtaosalla asiakkaistamme kerättävät tiedot ovat joko osittain tai kokonaan arkaluontoisia ja sen takia niiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huolellisuutta.

Rekisterinpitäjän velvollisuus on kuvata rekisterissä säilytettävien tietojen sisältö. Invian Oy tukee asiakkaittensa toimintaa tarjoamalla rekisteriselosteelle pohjan, jossa osa tiedoista on esitäytetty.

Tietojen poistaminen DomaCaresta

Tietosuoja-asetukseen liittyvässä keskustelussa oikeus tulla unohdetuksi on noussut paljon puhutuksi aiheeksi. On hyvä huomata, että oikeus tulla unohdetuksi ei koske automaattisesti kaikkia tilanteita, jos henkilötietojen säilytykseen on lakiin perustuva tai muu perusteltu syy. Sosiaali- ja terveystietojen säilytyksestä säädetään muun muassa asiakas- ja potilastietolaeissa.

Vallitsevan lainsäädännön mukaan ostopalvelu- ja palveluseteliasiakkaiden osalta palvelun järjestäjä on sosiaali- ja terveystietojen rekisterinpitäjä ja asiakkuuden päätyttyä palveluntuottaja toimittaa tiedot palvelunjärjestäjälle. Yksityisasiakkaiden osalta palveluntuottaja on rekisterinpitäjä ja vastaa tietojen arkistoinnista. Käytännöt tietojen arkistoinnista muuttuvat tulevaisuudessa kansallisten tietoarkistojen kattavuuden laajentuessa.

Kerättävät lokitiedot

DomaCaressa kerätään lokitietoja kaikista asiakkaan henkilötietoihin tehtävistä katseluista, lisäyksistä, muutoksista ja poistoista. Lokitiedot säilytetään vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.
Jotta lokitiedot ovat yksiselitteisesti yksilöitävissä tietoja käsitelleeseen henkilöön, on tärkeää, että niin kutsuttuja yhteiskäyttötunnuksia ei ole käytössä missään tapauksessa. Jokaisen DomaCareen kirjautuvan käyttäjän tulee kirjautua järjestelmään omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan.

Tekninen tietoturva

DomaCareen tallennettujen tietojen säilytyksestä ja tietoturvasta on kerrottu DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän yleiskuvauksesta. Kysy lisätietoja tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

INVIAN OY

Tietojen käsittelijänä

Invian Oy ja sen henkilökunta käsittelevät DomaCareen tallennettuja henkilötietoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja muissa ylläpitopitotehtävissä. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän (asiakkaamme) tulee ohjeistaa tietojen käsittelijää (Invian Oy) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Mikäli yrityksellänne ei ole olemassa kyseistä ohjeistusta niin voit tarvittaessa kysyä valmista pohjaa ohjeistukselle asiakaspalvelustamme. Ohjeistus lisätään nykyisen sopimuksen liitteeksi.

Laadimme jokaisen asiakkaan kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (Data Processing Agreement, DPA), jossa on tarkemmin kuvattu osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Rekisterinpitäjänä

Invian Oy toimii myös rekisterinpitäjänä ylläpitäessään henkilörekisteriä yritysasiakkaittensa yhteystiedoista asiakaspalvelua ja markkinointia varten. Rekisterin tarkoitus ja sisältö on kuvattu tietosuojaselosteessa, jonka löydät tukikanavaltamme tai pyytämällä asiakaspalvelusta.

Voit tutustua Invian Oy:n tietosuojaselosteisiin täällä »

HENKILÖTIETOJEN TURVALLINEN KÄSITTELY

Tukipyynnöt ja muu viestintä Invian Oy:n
asiakaspalvelun ja asiakkaan välillä

Erilaisissa tukipyynnöissä ja virheilmoituksissa on usein tarve yksilöidä, mihin asiakkaaseen tai asiakkaisiin tukipyyntö liittyy. Asiakkaan tietosuojan kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei asiakkaiden nimiä lähetetä sähköpostilla – sen sijaan kerro meille asiakkaan yksilöllinen tunniste (asiakas-id), jonka löydät asiakassivun oikeasta yläkulmasta nimen vasemmalta puolelta.

Älä lähetä meille myöskään Excel-taulukoita tai muita tiedostoja, joissa on asiakkaaseen liitettäviä henkilötietoja (esim. nimi ja henkilötunnus). Käytä id-numeroita tai pyydä meitä avaamaan linkki, jolla voit turvallisesti siirtää tiedot pilvipalveluumme. Pilvipalvelussa tiedot ovat samalla myös helposti poistettavissa, kun niitä ei enää tarvita.

Pyri tukipyynnöissä käyttämään tukikanavaamme, johon voit jättää tukipyyntösi – tai lähetä meille sähköposti tukiosoitteeseemme. Näin pyynnöstäsi luodaan tukipyyntötiketti, jonka tilaa pääset seuraamaan myös myöhemmin. Huomaa, että hyvin kuvattu ongelma paitsi helpottaa meidän työtämme, nopeuttaa ratkaisua usein jopa vuorokausilla.

KIINNOSTUITKO DOMACARESTA? TARVITSEKO LISÄTIETOJA?
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA

Voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta niin otamme sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän esittelystä sekä kerromme kuinka järjestelmä olisi mahdollista räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Nimi (pakollinen)

  Yritys (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Toimiala (esim. asumispalvelut, liikkuvat palvelut)

  Lisätietoja (esim. yrityksen asiakasmäärä, henkilöstömäärä jne)

  Miten sait kuulla DomaCaresta?


  Tukiasioissa ja yleisissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä meihin myös sähköpostilla tuki@domacare.fi
  tai soittamalla numeroon 020 7424 090. Muut yhteystietomme löydät täältä »