Ajankohtaista

RAI-toimintakykyarvio osana DomaCarea

15.9.2015 | Ajankohtaista

Invian Oy on tehnyt kansainvälisen InterRAI-organisaation kanssa lisensointisopimuksen koskien kaikkia RAI-instrumentteja:

  • LTC (Laitoshoito)
  • HC (Kotihoito)
  • MH (Mielenterveys)
  • CMH (Psykiatrinen avohoito)
  • ID (Kehitysvamma)

Tällä hetkellä DomaCare RAI:hin on toteutettuna LTC, HC ja CMH RAI-instrumentit.

RAI on kansainvälisesti standardoitu kysely, joka on kehitetty laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. RAI:n avulla voit tehdä vaativia säännöllisiä ja strukturoituja tiedonkeruutoimenpiteitä asiakkaidesi voinnista. Olemme tehneet yhteistyötä THL:n kanssa sekä sitoutuneet tarjoamaan kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden RAI:n tehokkaaseen hyödyntämiseen.

RAI erottamattomana osana toiminnanohjausta

DomaCaren RAI-integraatio mahdollistaa RAI-kyselyn tekemisen asiakkaalle suoraan DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tämä tehostaa työaikaa ja kehittää asiakastyön laatua merkittävästi. Kun RAI on integroitu tietojärjestelmään ja tietojen keruu kokonaan automatisoitu siirtyy tietojen käytettävyys täysin uudelle tasolle.

Hoidon laadun mittaaminen ja seuranta

RAI-toimintakykyarviota voit käyttää pohjana luodessasi asiakkaillesi henkilökohtaisen hoitosuunnitelman hoidon laatua mittaavine tavoitteineen. Asettamiesi tavoitteiden pohjalta DomaCare pyytää hoitajia kiinnittämään huomiota erityisesti näihin asioihin asiakkaasi arjessa ja raportoimaan niiden onnistumisesta järjestelmän kautta. DomaCaren avulla näet yhdestä paikasta, kuinka asiakkaillesi asettamat tavoitteet toteutuvat ja pystyt reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti.

Lisäksi hoitajien keräämä RAI- ja tavoitedata voidaan muuttaa visuaalisiksi ja selkeiksi graafeiksi DomaCaressa. Graafien avulla teet yhdellä silmäyksellä esimerkiksi vertailun eri yksiköiden välillä.

Palaa ajankohtaisiin »